Start / Om Folkets Hus / Styrelsen

Styrelsen

Vår styrelse

Folkets Hus styrelse ansvarar för de övergripande målformuleringarna och övergripande beslut om Folkets Hus verksamhet. De ansvarar även för ekonomi och för den långsiktiga planering av verksamheten som helhet.

Styrelsen är sammansatt av personer med god kunskap om Folkets Hus verksamhet.

Valda för verksamhetsåret 2018

Ordf: Kent Norberg

Vice ordf: Morgan Fagerström

Sekr: Ingela Axelsson

Vice sekr: Emma Hermansson

Ledamot: Ing-Marie Berggren

                 Kent Johansson

                 Ulrika Nittfors

Suppleant:  Tommy Holmbom

                     Robin Svensson

                    Lars-Göran Carlén

 Adjungerad: Peter Enroth, Föreståndare