Start / Om Folkets Hus / Styrelsen

Styrelsen

Vår styrelse

Folkets Hus styrelse ansvarar för de övergripande målformuleringarna och övergripande beslut om Folkets Hus verksamhet. De ansvarar även för ekonomi och för den långsiktiga planering av verksamheten som helhet.

Styrelsen är sammansatt av personer med god kunskap om Folkets Hus verksamhet.

Valda för verksamhetsåret 2022/23

Ordf: Kent Norberg

Vice ordf: Lilli Istenes

Sekr/Supp: Catrin Andersson

Vice sekr: Therese Svensson Stoltz

Ledamot: Suada Avdic

                 Erik Asplund

                 Robin Svensson

                 Inger Ahlin

Suppleant:   Tommy Holmbom

                     Martin Svensson

                     

 Adjungerad: Peter Enroth, Föreståndare